En väg till utveckling

Vårt erbjudande

Samverkansakademin är ett företag i tiden. Vi vänder oss till de företag, organisationer, myndigheter eller föreningar som vill lite mer. Lära nytt, lära om, lära sig mer om sig själva och helt enkelt utvecklas. Vi erbjuder möjligheter till just detta.

Praktiskt kan detta innebära hjälp att skapa bättre och mer effektiva möten. Hjälp med ledarutveckling eller få styrelsen/ledningsgruppen att samverka bättre. Ni kanske vill ha hjälp att förstå media, eller hur ni får ut ert budskap i media. Få vägledning i hur ni skall hantera en jobbig mediasituation. Vi kan också erbjuda inspiration på en kickoff eller agera moderator för en dag.

Specialister på samordningsförbund

Genom en lång erfarenhet av samordningsförbund och ett brett kontaktnät kan vi erbjuda all önskvärd hjälp för de samordningsförbund som vill lite mer. Vi erbjuder även ägarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region/landsting och kommuner hjälp med att utveckla sin kunskap och användning av samordningsförbund. Vi vill tro att det på grund av ovanstående som vi är utvalda av NNS, nationella nätverket för samordningsförbund. I början på april 2019 skrevs ett tvåårigt avtal om att Samverkansakademin skall bli NNS utbildningspartner och erbjuda utbildning till dess medlemmar. 

Bättre genom samverkan med partners

 Samverkan är ett ledord för oss i Samverkansakademin. Därför samverkar vi med andra för att förbättra våra utbildningar och bättre kunna möta de krav som Ni som kunder har. Dels finns ett antal fristående konsulter men det finns också två fasta partners. Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag kopplat till Fridaskolorna. Företaget vänder sig i första hand till skolans värld. I frågor om ledarutveckling och effektivare möten finns mycket klokskap att finna hos dem. Vår andra fasta partner är Nordic Protection Academy som erbjuder utbildningar gällande hot och våld. Troligen Sveriges bästa utbildningsföretag gällande hot och våld oavsett om det gäller skolan,vården eller en kommun i sin helhet.

Välkommen till en väg för utveckling!

Copyright Samverkansakademin.se